Održano predavanje i radionica za GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka)

IT novosti i zanimljivosti

 
Održano predavanje i radionica za GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka)

19. travnja 2018. g. je u prostorijama Obrtničke komore Bjelovarsko-Bilogorske županije održano predavanje i radionica na temu “GDPR-Opća uredba o zaštiti podataka” kojoj smo prisustvovali i mi.

Već se neko vrijeme pripremamo i educiramo oko potrebnih promjena koje čekaju sve nas, pa smo se zato odazvali i na ovo predavanje.

Na predavanju smo prošli sve detalje GDPR-a, a predavač Dario Zorić je sve to uspio iznesti u jednostavnom i razumljivom kontekstu sa mnoštvom realnih primjera.

GDPR stupa na snagu 25.05.2018. što je i zadnji rok za prilagodbu i usklađivanje sa njegovim pravilima.

Osnova GDPR-a je osobni podatak i njegova zaštita. Naglasak se stavlja na privole korisnika za korištenje njihovih podataka, a bitne stavke koje moraju biti definirane, odnosno prava koja svaki korisnik mora imati su:

  1. pravo na pristanak
  2. pravo na pristup podacima
  3. pravo na zaborav
  4. pravo na prenosivost
  5. pravo na informiranost
  6. pravo na ispravak i promjenu podataka
  7. pravo na ograničavanje obrade podataka
  8. pravo na prigovor
  9. pravo na obavještavanje

Održana radionica za GDPR