Likovne radionice Vivoda

Izrada web stranica

 
Likovne radionice Vivoda

Napravili smo web stranicu za Likovne radionice Vivoda

Pošto se radi o umjetničkoj naravi posla, za likovne radionice smo napravili umjetničku web stranicu. Stranica je živa i interaktivna, pomiče se kako se korisnik njome kreće. Cilj je bio što bliže dočarati kreativnost i interaktivnu umjetnost kojom se bave Likovne radionice Vivoda. Kroz kombinaciju velikih atraktivnih slika i jarkih kontrastnih boja, uspješno je postignuta vizualna web reprezentacija brenda Male likovne akademije Vivoda

https://likovneradionice.hr/