APPA - Edukacije, seminari i konzalting

Izrada web stranica

 
APPA - Edukacije, seminari i konzalting

Napravili smo web stranicu za tvrtku APPA - Edukacije, seminari i konzalting.

APPA vam pruža usluge edukacije, seminara i konzaltinga iz više područja poslovanja - javna nabava, EU fondovi, financije, organizacija i menadžment, marketing i GDPR, za privatni i državni sektor.

https://edukacije-appa.hr/